SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej  POKAŻ  FIRMA.GOV.PL
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. POKAŻ  
Udostępnienie informacji publicznej.  POKAŻ  E-PUAP
Wniosek o wydanie świadectwa pracy  POKAŻ E-PUAP
Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  POKAŻ  
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej  POKAŻ  
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  POKAŻ  
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych i regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów POKAŻ  
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  POKAŻ  
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  POKAŻ  
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej  POKAŻ  

Referat Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej

KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu POKAŻ  E-PUAP
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu POKAŻ  E-PUAP
Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów POKAŻ  
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości POKAŻ  E-PUAP
Oferta realizacji zadania publicznego składana przez organizację pozarządową POKAŻ  
Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego POKAŻ  
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu POKAŻ  E-PUAP
Przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego POKAŻ  
Umieszczenie tablicy reklamowej w obrębie pasa drogowego POKAŻ  E-PUAP
Wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy POKAŻ  
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego POKAŻ  
Wypis, wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego POKAŻ  E-PUAP
Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej POKAŻ  E-PUAP
Zamiana lokalu mieszkalnego POKAŻ  
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego POKAŻ  
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu POKAŻ  
Wniosek o zajęcie pasa drogowego POKAŻ  


Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.

KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach POKAŻ  
Dzierżawa stanowiska na targowisku miejskim. POKAŻ  
Podział nieruchomości POKAŻ  E-PUAP
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości POKAŻ  
Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego POKAŻ  
Rozgraniczenie nieruchomości POKAŻ  
Sprzedaż lokali mieszkalnych POKAŻ  
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie POKAŻ  e-PUAP
Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie POKAŻ  
Uprawa maku. POKAŻ  
Wpis do rejestru działalności regulowanej POKAŻ  
Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym POKAŻ  
Zbycie nieruchomości w trybie przetargowym POKAŻ  E-PUAP
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych POKAŻ  
Sprawozdanie z opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POKAŻ  
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. POKAŻ  e-PUAP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoba fizyczna) POKAŻ  e-PUAP
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

POKAŻ  E-PUAP

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

POKAŻ e-PUAP

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POKAŻ  


Referat Budżetu i Podatków

KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego oraz opłat lokalnych. POKAŻ  
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym POKAŻ  
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów POKAŻ  
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. POKAŻ  
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości POKAŻ  E-PUAP
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego POKAŻ  E-PUAP
Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży POKAŻ  
Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży. POKAŻ  
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości. Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości POKAŻ  
Zgłoszenie środka transportowego do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od środków transportowych. POKAŻ  
Zwrot nadpłaty w podatkach POKAŻ  E-PUAP
Zwrot opłaty skarbowej. POKAŻ  E-PUAP
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

POKAŻ  
     

KARTA DUŻEJ RODZINY

RODZINA 500 +


Urząd Stanu Cywilnego

KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Nadanie dziecku nazwiska męża matki POKAŻ  
Nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” POKAŻ  
Oświadaczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa POKAŻ  
     


INFORMACJE ZE STRONY OBYWATEL.GOV.PL

Dowód osobisty
Małżeństwo
Dzieci
Zgon
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij